Παραλίες στα Τριζόνια

Beaches at Trizonia

Με εξαίρεση την Παραλία του Χωριού οι υπόλοιπες παραλίες δεν διαθέτουν υπηρεσίες, ενώ η σκίαση είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη. Εξοπλιστείτε με νερό, ομπρέλες και ό,τι άλλο πιστεύετε ότι θα χρειαστείτε. Ο δρόμος για όλες τις παραλίες είναι χωματόδρομος σε καλή κατάσταση. Εκτός από τις παραλίες που παρουσιάζονται εδώ υπάρχουν και άλλες προσβάσιμες μόνο μέσω θαλάσσης.


With the exception of the Vilage Beach, the rest of the beaches do not have any facilities, while shades are limited or non-existent. Bring with you water, umbrellas and anything else you think you might need. The road to all the beaches is a dirt road in good condition. In addition to the beaches presented here, there are others accessible only by sea.

Παραλία Κοκκινα Χαλίκια (Καψάλες) - Red Gravel Beach (Kapsales)
Παραλία Κοκκινα Χαλίκια (Καψάλες) - Red Gravel Beach (Kapsales)

Παραλία Χωριού - Vilage Beach
Παραλία Χωριού - Vilage Beach

Παραλία Άσπρα Χαλίκια (Παπαγιάνναινας Λάκκα) - White Gravel Beach
Παραλία Άσπρα Χαλίκια (Παπαγιάνναινας Λάκκα) - White Gravel Beach

Κόκκινη Παραλία (Πούντα) - Red Beach
Κόκκινη Παραλία (Πούντα) - Red Beach