Δρομολόγια Λέμβων Τριζόνια - Χάνια

Boat Routes Trizonia - Hania

01/05/2024 - 31/05/2024

Από Τριζόνια - From Trizonia Από Χάνια - From Hania
07:00 * 07:15 *
08:00 08:15
10:00 * 10:15 *
12:00 12:15
13:00 13:15
13:45 * 14:15 *
15:00 15:15
16:00 16:15
17:30 * 18:00 *
19:00 ** 19:30 **
21:00 21:15
* Επιδοτούμενο Δρομολόγιο - Subsidized Itinerary
** Επιδοτούμενο Δρομολόγιο από Δευτέρα έως και Παρασκευή - Subsidized Itinerary from Monday to Friday

Βάρκες - Boats

Όνομα - Name Τηλέφωνο - Telephone
ΚΕΡΑΥΝΟΣ (κίτρινη) 6942694331
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (κόκκινη) 6973041581
ΙΩΑΝΝΑ (μπλε) 6932209439
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ

Τιμές εισιτηρίων - Ticket Prices

Γενικό εισιτήριο
General ticket
2,00 €
Παιδιά 0-5 ετών
Kids 0-5 age
Δωρεάν
Free
Παιδιά 5-12 ετών
Kids 5-12 age
1,00 €
Επιδοτούμενο εισιτήριο
Subsidized ticket
0,70 €